VÅRA TJÄNSTER

Service

Installationsservice
  • Vi erbjuder tjänster inom ny-/ombyggnation, felsökning, installation av laddstationer, solcellsanläggningar m.m.

Industriservice

  • Vi är en trogen samarbetspartner mot industrin där vi snabbt och professionellt rycker ut när hjälp behövs. Våra kunniga elektriker har bred utbildning och erfarenhet av all slags service. Inom avdelningen har vi även elektriker som går inhyrda åt industriföretag där kompetensbehov önskas.

Entreprenad

  • Vi har en omfattande erfarenhet av arbete med entreprenader mot byggföretag och industrier. Vi hjälper även beställare med totalentreprenader om så önskas.

Kraft

  • Vi har bred kompetens inom hög- samt lågspänning. Vi utför bland annat utbyte av transformatorer och ställverk – arbetet utförs som total-, utförandeentreprenad, arbete inom ramavtal och arbete som underentreprenörer. Vi har ett väl etablerat samarbete med underentreprenörer för konstruktion och idrifttagning.

Energi och mätteknik

  • Vi erbjuder bland annat nätanalyser för nätoptimering, faskompensering, energimätningar och mätning av magnetiska fält. Vi utför även värmetermografering och ljusmätningar.

Skräddarsydda lösningar

  • Om du som kund vill ha en nyckelfärdig lösning eller bara en liten del av våra resurser är du välkommen att kontakta oss.