KVALITET & MILJÖ

Vi arbetar med ett styrsystem som heter EIO-Q Ledningssystem, vilket är en branschanpassning av ISO 9001 samt ISO 14001. 

Kvalitetspolicy

  • Våra leveranser av produkter och tjänster skall alltid vara av rätt kvalitet.
  • De ska motsvara våra kunders förväntningar, behov och krav.
  • I kundrelationerna eftersträvar vi långsiktighet genom en öppen och ärlig dialog.
  • Eltecs medarbetare är informerade om och engagerade i kvalitetsarbete.

Miljöpolicy

Vår personal skall vara informerad och utbildad för att med engagemang och positiv inställning minska miljöbelastningen från vår verksamhet. Miljölagar, myndighetskrav och övriga krav är en lägsta nivå för vårt miljöarbete.

Arbetsmiljöpolicy

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Eltec. Vi vill vara en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Det uppnår vi genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör och uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet och hälsa. Vi utvärderar löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet.