KVALITET, ARBETSMILJÖ & MILJÖ

Vi arbetar med ett styrsystem som heter IN Ledningssystem, vilket är en branschanpassning av ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. För närvarande genomgår vi en certifieringsprocess för att under år 2023 bli ISO-certifierade avseende kvalitet, arbetsmiljö och miljö.

Läs mera i vår företagspolicy (PDF).