AKTUELLT

Eltec i Köping är ett av de snabbast växande företagen i Sverige. Det visar Dagens Industris Gasellundersökning för 2018. 

Ett av kriterierna för att utses till Gasellföretag är att minst fördubbla sin omsättning under undersökningsperioden.
Det har Eltec gjort.
De senaste fyra åren har Eltec ökat omsättningen med 101 procent.För att utses till Gasell måste företaget även uppfylla flera andra kriterier och klara en helhetsbedömning som visar på sund verksamhet.
– DI Gasell hyllar företag som växer med långsiktig organisk tillväxt och sund ekonomi, och det är precis vad vi vill göra – och gör. Vi är väldigt stolta över utmärkelsen, säger Anders Isaksson, vd.

  • Det här är ett Gasellföretag:
  • En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
  • Minst tio anställda.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.

Källa: Dagens Industri